Tämän sivuston tarkoitus on tarjota uusinta tietoa kilometrikorvauksen tilanteesta Suomessa.

Kilometrikorvaus on työntekijöille maksettava korvaus työhön liittyvistä matkoista. Sitä ei kannata sekoittaa työmatkavähennykseen. Korvausten määrä liittyy alan taksoista ja käytetyistä kulkunevoista sekä matkustajamääristä. Kilometrikorvauksen ohella voit saada myös päivärahaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos joudut käyttämään omaa kulkuneuvoasi työmatkoihin, voi työnantajasi maksaa sinulle verottomasti korvausta siitä. Henkilöautolla tämä tarkoittaa sitä, että saat jokaisesta ajetusta kilometristä 45 senttiä (vuonna 2013) verotonta korvausta. Korvauksia haetaan matkalaskulla.

Huom! Omalta asunnolta töihin ajettava matka ei ole korvattava matka.

Tarkempia korvausmääriä voit katsoa alla olevasta kappaleesta vuoden 2013 osalta. Päivitämme uudet korvausmäärät kun ne julkaistaan.

Kilometrikorvaus 2014

Löydät ajantasaiset tiedot vuodelle 2014 tästä artikkelista

Hallitus on suunnittellut ja tutkitut pidemmän aikaa kilometrikorvausjärjestelyn uudistusta vuodelle 2014. Tarkoituksena oli kerätä lisää tuloja valtion kassaan. Perusteluina käytettiin erilaisia asioita, kuten korvauksen ylikompensaatiota eli sitä, että korvaus on liian suuri. Toinen peruste oli järjestelyn liiallinen väärinkäyttö. Näitä asioita ei kuitenkaan perusteltu tai tuettu tarkemmin.

Pääkohteena oli tietysti korvauksen vähentäminen sekä uuden pykälän lisämääminen, mikä vähentäisi yli 15 000 kilometriä ajavien korvauksia puoleen, kun 15 000 kilometriä ylittävältä osalta korvaus putoaa 55 prosenttiin enimmäismäärästä. Tämä olisi tarkoittanut enää 26 sentin korvausta näistä kilometreistä.

Myöhemmin tänä vuonna elokuun lopussa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin uudistuksen perustamiseen ja jatkamiseen vanhalla järjestelyllä. Tämä ei tarkoita etteikö se voisi vielä muuttua loppuvuoden aikana. Jäämme siis odottamaan Verohallinnon vahvistusta vuoden 2014 kilometrikorvauksille.

Kilometrikorvaus 2013

Vuonna 2013 Suomessa käytettävä kilometrikorvausjärjestelmä toimii seuraavalla tavalla. Taulukossa on listattuna palkansaajan korvausten enimmäismäärät, kun hän käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa autoa työmatkaan.

Kulkuneuvo korvauksen enimmäismäärä senttiä/km
Auto* 45
Moottorivene, enintään 50 hv 77
Moottorivene, yli 50 hv 112
Moottorikelkka 105
Mönkijä 99
Moottoripyörä 33
Mopo 17
Muu kulkuneuvo 10

*Auto:

Auton kohdalla on mahdollista saada myös erityistilanteissa korotuksia tuohon 45 sentin summaan. Sitä maksetaan seuraavalla tavalla seuraavista asioista:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Lisäkorvausta saa myös, jos kuljetat muita työhön liittyviä henkilöitä mukanasi. Lisämatkustajista saa korvausta 3 senttiä kilometriltä kutakin henkilöä kohden.

 

Yrittäjän kilometrikorvaus

Huomioidaan aluksi, että tässä puhutaan toiminimellä toimivista yrittäjistä eli liikkeen- ja ammatinharjoittajista. Osakeyhtiön tai muun yhtiön omistavan, mutta itselleen palkkaa maksavan henkilön kohdalla toimitaan erilailla.

Liikkeen – tai ammatinharjoittajat eivät maksa itselleen suoraan verovapaita kilometrikorvauksia vaan järjestely toimii eri tavalla. He voivat tietysti nauttia yrityksen hyödyistä ja vähentää toimintaan liittyvät kulut suoraan yrityksen kirjanpidossa. Näitä ovat siis esimerkiksi työmatkoihin liittyvät matka – tai majoituskulut. Tämä tekee sen, että yrittäjä ei pysty keksimään työmatkaa vaan joutuu vähentämään kulun todellisen suuruisena.

Miten kuluja vähennetää? Jokaisesta työhön liittyvästä kulusta säästetään kuitti tai muu tosite. Näitä voivat olla matkaliput, hotellilaskut tai muut vastaavat. Nämä merkitään suoraan kirjanpitoon kuluiksi.

Toiminimiyrittäjä ei voi siis maksaa itselleen kilometrikorvauksia tai päivärahaa. Hän voi kuitenkin tietyissä tapauksissa vähentään toiminnan kuluina lisävähennyksiä verovapaan päivärahan ja kilometrikorvauksen enimmäismäärän ja kirjanpidossa vähennettyjen todellisten menojen erotuksen. Lue aiheesta lisää verottajan sivuilta täältä.

Yrittäjien kannattaa pitää tarkasti ajopäiväkirjaa.

Haluatko tietää lisää? Lue artikkeli yrittäjien kilometrikorvauksesta.

Kilometrikorvaus lomake

Voit ladata sivuiltamme lomakkeen, jolla voit hakea työnantajaltasi kilometrikorvauksia. Lomake on selkeässä muodossa ja sen käyttöön tarvitset vain Excel – ohjelmiston tai vastaavan.

Lataa kilometrikorvaus lomake täältä.

Kilometrikorvaus laskuri

Rakennamme sivuillemme kilometrikorvauslaskuria. Valitettavasti se ei ole vielä valmis, mutta voit pistää sillä välin tämän sivun kirjainmerkiksi:

>> Kilometrikorvauslaskuri

Matkalasku

Työntekijät hakevat matkakorvauksia eli kilometrikorvauksia matkalaskulla. Tähän mukaan normaalisti liitetään matkaan liittyvät kuitit. Näitä voivat olla matkakuluihin liittyvät kuitit, kuten matkaliput tai majoituksesta tulleet kuitit.

Työnantaja voi siis korvata kuittien mukaiset määrät sellaisenaan sekä lisäksi kilometrikorvaukset niiden laskettujen määrien mukaisesti.

Matkalaskussa tulee ilmoittaa kilometrikorvausten osalta aina vähintään seuraavat asiat:

 • Matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (yleensä kellonaikoina)
 • Matkan kohde sekä
 • Syy, miksi matka on tehty eli miten se liittyy työhön.

Normaalisti liitteeksi liitetään kuitit muista kuluista sekä mahdolliset tiedot päivärahoista ja muista laskutettavista kuluista.

Matkalaskulomake excel

Tarvitsetko matkalaskulomaketta? Laadimme sinulle helpon ja yksinkertaisesti käytettävän mallin. Voit käyttää sitä Excel – ohjelmistolla tai sitä vastaavalla ohjelmalla.

Lataa matkalaskulomake täältä.

Täysi autoetu

Autoetu tarkoittaa sitä, että saat työnantajaltasi hänen omistamansa tai hallinoiman auton käyttöösi. Voit käyttää autoa sekä yksityisiin ajoihin, että työajoihin. Täysi autoetu tai vapaa autoetu tarkoittaa sitä, että työnantaja käytännössä kattaa kaikki auttoon liittyvät kulut ja kustannukset. Näitä ovat vakuutukset, polttoaine, verot, huolto ja korjaukset.

Suppea autoetu eli käyttöetu taas tarkoittaa sitä, että auton käyttäjä joutuu korvamaan itse henkilökohtaisiin ajoihin käytetyt polttoainekulut.

Autoetu ei ole niin hauska juttu miltä se kuulostaa, sillä se on verotettava etu. Sille lasketaan siis verotusarvo, mikä huomioidaan palkassa ja veroissa. Tämä nostaa bruttotulojasi ja siten myös tuloveroprosenttiasi. Verotusarvoon vaikuttaa auton käyttömäärät. Mikäli ne jäävät pieniksi, on mahdollista saada pienempi verotusarvo. Sen saamiseksi joudut pitämään tarkkaa kirjaa ajoistasi ja suosittelemme käyttämään ajopäiväkirjaa.

Lue lisää autoetusta.

Autoetu laskuri

Autoetu voi olla verotuksellisesti merkittävä tekijä ja monille se on toimiva sekä järkevä osa palkankorotusta. Voit laskea itsellesi tarkemman hyödyn autoedusta. Voit käyttää verottajan autoetulaskuria täältä.

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjaa kannattaa pitää monesta syystä. Kilometrikorvauksen saaminen on vain yksi osa sitä. Jos sinulla on autoetu niin silloin verotusarvon laskemiseksi on järkevää pitää sitä. Myös yrittäjien kannattaa pitää ajopäiväkirjaa.

Ajopäiväkirja on selvitys ajetuista työmatkoista. Siihen tulee kirjata mahdollisimman tarkasti jokainen ajettu matka. Kirjattavaan tietoihin tulisi kuulua ainakin seuraavat asiat.

 • Työmatkan alkamis- ja päättymispaikka, mielellään myös ajettu reitti jollakin tavalla.
 • Ajankohta (päiväys ja kellonaika) eli lähtöaika ja saapumisaika myös.
 • Ajetut kilometrit.
 • Matkan tarkoitus (esim. ’asiakaskäynti’) selkeästi eli miten se liittyy työhön.

Valmiissa ajopäiväkirjoissa on tietenkin nämä kohdat jo valmiiksi. Voit myös ladata sivuiltamme valmiin sähköisen pohjan. Useimmista kirjakaupoista voi myös ostaa valmiin vihkon, mitä voi säilyttää autossa ja käyttää ajojen mukaan.

Ajopäiväkirjasta lisää tietoa täältä.

Ajopäiväkirja pohja

Ajopäiväkirjaa voi pitää sähköisesti tai paperilla. Sähköisiä versioita on monenlaisia, mutta haluamme tarjota sinulle mahdollisimman yksinkertaisen käytettävän. Sen takia simppeli excel-taulukko on tehokas vaihtoehto. Tarvitset vain excel – ohjelmiston tai vastaavan ohjelman. Voit ladata valmiin ajopäiväkirja pohjan ilmaiseksi alla olevasta linkistä.

Lataa ajopäiväkirja pohja.

Päiväraha

Päiväraha voi olla lisä kilometrikorvaukselle. Jos matkoista aiheutuu muita kuluja, kuten ruokailukuluja niin niitä voidaan korvata päivärahalla. Sitä maksetaan kun työmatka on yli 15 kilometriä työntekijän työpaikasta tai asunnosta. Päiväraha koskee vain muita kuluja kuin matkustamista ja se lasketaan aina matkavuorokausittain.

Päiväraha 2013

Päivärahaa maksetaan vuonna 2013, kun työ – tai virkamatka on yli 15 kilometriä työpaikalta tai kotoa. Osapäivärahaa saa, jos matka kestää Suomessa yli kuusi tuntia. Kokopäivärahaa maksetaan yli 10 tuntia kestävältä matkalta.

Päivärahan sijaan on mahdollista myös saada aterikorvausta, mikä voi olla enintään 9,50 euroa. Silloin päivärahaa ei voida maksaa.

Vuonna 2013 verohallinto on päättänyt seuraavat enimmäismäärät verottomille päivärahoille:

 • kokopäiväraha on 38 euroa
 • osapäiväraha on 17 euroa.

Ulkomaille työasioissa matkustaessa korvaukset ovat erilaisia. Silloin saadaan ulkomaanpäivärahaa, mikä vaihteleen matkustuspaikkakunnan mukaan eli käytännössä saman maan sisälläkin voit saada erilaisia korvauksia. Ulkomaanpäivärahat määräytyvät vuosittain julkaistavan taulukon mukaisesti, mikä löytyy täältä.

>> Ulkomaan päivärahat 2013

Jätä kysymys

Jos olet epävarma tilanteestasi tai haluat kysyä jotain mihin en löytänyt vastausta sivuilta, voit jättää kysymyksen lähettämällä sähköpostia info@kilometrikorvaus.net tai ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Voit kysyä mistä vain ja selvitämme oikean vastauksen sinulle.

Lue lisää tietoa

Voit myös lukea lisää tietoa selaamalla sivustojen arkistoja ja etsimällä sieltä tietoa tai käyttämällä sivupalkissa olevaa hakua. Jos etsimääsi tietoa ei sillä tavalla löydy, kannattaa meille jättää asiasta kysymys.

etasku-matka-600x150