Kilometrikorvaus 2012

Verohallinto päättää edellisen vuoden lopussa seuraavana vuonna noudatettavista matkakustannusten korvaamisesta, jotka ovat verovapaata tuloa. Vuonna 2012 henkilöauton kilometrikorvauksen enimmäismäärä on 45 senttiä kilometriltä. Auton iällä tai merkillä ei ole väliä, vaan kilometrikorvaussumma koskee kaikkia autoja malliin katsomatta. Myöskään pakettiautolla tai kuorma-autolla tehdyn työmatkan kilometrikorvaus ei eroa henkilöauton kilometrikorvauksista.

Työmatkalla tarkoitetaan tilapäistä matkaa, jonka palkansaaja joutuu kulkemaan työtehtävien takia. Tällaisista matkoista aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata verottomasti.

Auton kilometrikorvausta korotetaan seuraavalla tavalla mainituissa tapauksissa:

 • 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta
 • 11snt/km, jos työ edellyttää asuntovaunun kuljettamista
 • 21snt/km, jos työ edellyttää raskaan kuorman (taukotuvan/vast.) kuljettamista
 • 3snt/km, jos työajossa joudutaan kuljettamaan konetta tai muuta suurta esinettä, jonka paino ylittää 80 kg rajan
 • 3snt/km, jos autossa täytyy kuljettaa koiraa työtehtävien vuoksi
 • 9snt/km, jos työn suorittamisen edellytyksenä on metsäautotiellä tai muulla liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla liikkuminen. Korvaus maksetaan kyseisten kilometrien osalta.

Jos työntekijällä on auton käyttöetu, ja hän ajaa työmatkansa tällaisella autolla maksaen itse ainakin polttoainekulut, voidaan hänelle korvata kuluja enintään 12 senttiä kilometriltä.

Jos luontaisetuautolla ajetaan työajoja yhden kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, tai työntekijä joutuu vaihtamaan luontaisetuautoa usein, verottaja hyväksyy arvoksi 80 prosenttia perusarvosta.

Kilometrikorvauksien enimmäismäärä muille kulkuneuvoille 2012:

 • Moottorivene, enint. 50hv 78snt/km
 • Moottorivene, yli 50hv 114snt/km
 • Moottorikelkka 108snt/km
 • Mönkijä 102snt/km
 • Moottoripyörä 34snt/km
 • Mopo 18snt/km
 • Muu kulkuneuvo 10snt/km

”Muu kulkuneuvo” –kohta tarkoittaa esimerkiksi polkupyörällä, suksilla tai potkukelkalla tehtyä työmatkaa. Verottaja siis hyväksyy työmatkapotkukelkkailun, kunhan työmatkan kriteerit täyttyvät muilta osin. Korotettuun kilometrikorvaukseen ei ole oikeutta, jos esimerkiksi mopoautossa (kevyt nelipyöräinen kulkuneuvo) kuljetetaan toista henkilöä tai koiraa. Tältä osin tilannetta tulkittaneen auton tavalla.

1 Comment

Leave A Response

* Denotes Required Field