Kilometrikorvaus 2013

Kilometrikorvaus tarkoittaa palkansaajalle maksettavaa korvausta ajetuista työhön liittyvistä matkoista. Kilometrikorvausta ei makseta kodin ja työpaikan väliseltä matkalta. Näistä matkoista voi tosin hakea vähennyksiä henkilökohtaisessa verotuksessa.

Kilometrikorvauksen saamista varten palkansaajan tulee täyttää ajopäiväkirja, jolla hän voi todentaa ilmoittamiensa ajojen todenmukaisuuden. Kaikki ajetut työmatka-ajot tulee merkitä ajopäiväkirjaan, mikäli kilometrikorvauksia halutaan maksettavan. Kilometrikorvausta haetaan aina erillisellä matkalaskulla.

Laki ei velvoita työnantajaa maksamaan kilometrikorvauksia. Tästä syystä työsopimuksessa on erikseen sovittava kilometrikorvauksista.

Henkilöautolla kuljetun työajon kilometrikorvauksen enimmäismäärä vuonna 2013 on 45 senttiä kilometriltä. Korvaussumma koskee autoja ikään tai merkkiin katsomatta. 45 sentin enimmäiskorvaussumma koskee niin ikään pakettiautolla ja kuorma-autolla tehtyjä ajoja.

Kilometrikorvaus 2013 –luettelosta näet kulkuneuvokohtaiset kilometrikorvausten enimmäismäärät. Verohallituksen ilmoittamat määrät ovat enimmäismääriä, eli kilometrikorvaus voi olla myös ilmoitettua enimmäiskorvaussummaa pienempi.

Kilometrikorvauksien enimmäismäärä kulkuneuvoille 2013:

 • Auto 45snt/km
 • Moottorivene, enint. 50hv 77snt/km
 • Moottorivene, yli 50hv 112snt/km
 • Moottorikelkka 105snt/km
 • Mönkijä 99snt/km
 • Moottoripyörä 33snt/km
 • Mopo 17snt/km
 • Muu kulkuneuvo 10snt/km

”Muu kulkuneuvo” –kohta tarkoittaa esimerkiksi polkupyörällä, suksilla tai potkukelkalla tehtyä työmatkaa. Verottaja siis hyväksyy työmatkapotkukelkkailun, kunhan työmatkan kriteerit täyttyvät muilta osin. Korotettuun kilometrikorvaukseen ei ole oikeutta, jos esimerkiksi mopoautossa (kevyt nelipyöräinen kulkuneuvo) kuljetetaan toista henkilöä tai koiraa. Tältä osin tilannetta tulkittaneen auton tavalla.

Auton kilometrikorvausta korotetaan seuraavalla tavalla mainituissa tapauksissa:

 • 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta
 • 11snt/km, jos työ edellyttää asuntovaunun kuljettamista
 • 21snt/km, jos työ edellyttää raskaan kuorman (taukotuvan/vast.) kuljettamista
 • 3snt/km, jos työajossa joudutaan kuljettamaan konetta tai muuta suurta esinettä, jonka paino ylittää 80 kg rajan
 • 3snt/km, jos autossa täytyy kuljettaa koiraa työtehtävien vuoksi
 • 9snt/km, jos työn suorittamisen edellytyksenä on metsäautotiellä tai muulla liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla liikkuminen. Korvaus maksetaan kyseisten kilometrien osalta.

Jos palkansaaja nauttii auton käyttöetua, ja maksaa työmatka-ajossa työsuhdeautonsa polttoainekulut, hänelle korvataan polttoainekuluja enintään 13 senttiä kilometriltä.

Leave A Response

* Denotes Required Field