Matkakorvaus

Matkakorvaus

Miten matkakorvaukset haetaan ja miten ne maksetaan?

Matkakustannus tarkoittaa verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan korvata tietyin ehdoin matkakorvauksina, kuten kilometrikorvauksina ja päivärahoina. Matkakorvaukset ovat verovapaata tuloa.

Matkakorvauksia maksetaan matkasta, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.

Tässä vaiheessa selvennetään käsitteet varsinainen, toissijainen ja erityinen työntekemispaikka.


Mikä on varsinainen tai toissijainen työpaikka?

  • Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa verovelvollinen vakituisesti työskentelee.
  • Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan henkilön työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.
  • Erityisellä työntekemispaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti.

Jos työntekijällä ei työn liikkuvuuden vuoksi ole vakituista työskentelemispaikkaa, pidetään hänen varsinaisena työpaikkanaan paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työvaatteitaan tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

Työnantaja ei voi korvata verovapaasti asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiä matkoja.

Työnantaja voi korvata verovapaasti toissijaiseen työpaikkaan tehdystä matkasta johtuvat matkustamiskustannukset ja kohtuulliset majoittumiskustannukset.

Erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä työmatkoista työnantajalta saadut matkakorvaukset ovat verovapaita. Tämän takia on tärkeää erottaa nämä työskentelypaikat toisistaan.

Kuten sanottua, matkakorvauksia ei voida maksaa työpaikan ja kodin välisistä matkoista. Näistä matkoista verovelvollinen voi kuitenkin hakea henkilökohtaisen veroilmoituksen yhteydessä verovähennyksiä.


Kuinka paljon matkakorvaukset ovat?

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatka-ajossa on perussummaltaan 0,53 euroa kilometriltä (2023). Lukema on noussut seitsemällä sentillä edellisvuodesta.

Korvausten enimmäismäärä vaihtelee käytetyn kulkuneuvon mukaan. Enimmillään matkakorvaus voi olla 1,35 euroa kilometriltä, jos käytössä on yli 50-hevosvoimainen moottorivene.

Jos palkansaaja kulkee työmatkaansa muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla, korvataan hänelle enintään matkalipun, tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa. Matkavuorokausi alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle ja päättyy palkansaajan palatessa työpaikalleen tai asunnolleen.


Näin haet korvaukset talteen helposti

Matkakorvauksia saadaksesi sinun tulee luoda matkalasku. Helpoiten se onnistuu hyödyntämällä valmispohjaa tai helppoa, puhelimessa toimivaa matkalaskusovellusta.