Täysi autoetu 2021

Mitkä ovat autoedun verotusarvot vuonna 2021?

Autoedulla tarkoitetaan palkansaajan ja työnantajan välistä sopimusta työnantajan omistaman tai hallinnoiman auton käytöstä. Tällaisella työsuhdeautolla edunsaaja ajaa sekä työ- että yksityisajoja. On myös mahdollista, että osapuolien kesken on muunlaisia sopimuksia auton käytöstä.

Autoetua on pääsääntöisesti kahdenlaista:

  • vapaa autoetu (täysi autoetu) ja
  • käyttöetu.

Täysi autoetu tarkoittaa sitä, että työnantaja pitää huolen kaikista autoon liittyvistä kustannuksista. Tämä taas tarkoittaa vaikkapa

  • polttoainekuluja,
  • vakuutuksia,
  • veroja,
  • huoltoja ja
  • korjauksia.

Käyttöedun kohdalla käyttäjä maksaa työnantajan tarjoaman kulkuneuvon polttoainekustannukset.

Autoedun määrä selviää, kun auton hankintahinnan aiheuttama osuus ja käyttökustannusten osuus lasketaan yhteen. Täyden autoedun saajan ei tarvitse maksaa kustannuksia autostaan toisin kuin käyttöedun saajan. Tästä syystä vapaan autoedun verotusarvo on suurempi kuin käyttöedussa.

Autoedun arvo vahvistetaan rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella. Eri ikäryhmissä vapaa autoetu jakaantuu seuraavanlaisesti:

 

Autoetu on palkanlisä. Tämä tarkoittaa sitä, että täysi autoetu on verotettavaa luontaisetua. Autolle lasketaan verotusarvo Verohallinnon voimassa olevan laskentamallin mukaisesti.

Autoedun arvo lisätään palkansaajan bruttopalkkaan, eli enemmän ansaitseva joutuu maksamaan autoedustaan enemmän, koska palkkatulot nousevat edun arvon myötä.

Tästäkin syystä on harvinaista, että erityisen kalliit autot ovat työsuhde-etuja.

On edullisempaa omistaa auto itse tai tyytyä tavallisempaan autoon, kuin pitää työsuhdeautona kallista ja hienoa menopeliä.

Palkansaaja tai yrittäjä voi lieventää verotustaan pitämällä ajopäiväkirjaa, jos autolla ajettujen yksityisajojen määrä alittaa 18 000 kilometriä vuodessa.

Ajopäiväkirja on luotettava selvitys autolla tehdyistä ajoista.

Lisätietoa: Verohallinnon syventävät ohjeet