Täysi autoetu 2023

Mitkä ovat autoedun verotusarvot vuonna 2023?

Autoedulla tarkoitetaan palkansaajan ja työnantajan välistä sopimusta työnantajan omistaman tai hallinnoiman auton käytöstä. Tällaisella työsuhdeautolla edunsaaja ajaa sekä työ- että yksityisajoja. On myös mahdollista, että osapuolien kesken on muunlaisia sopimuksia auton käytöstä.

Autoetua on pääsääntöisesti kahdenlaista:

  • vapaa autoetu (täysi autoetu) ja
  • käyttöetu.

Täysi autoetu tarkoittaa sitä, että työnantaja pitää huolen kaikista autoon liittyvistä kustannuksista. Tämä taas tarkoittaa vaikkapa

  • polttoaine- tai käyttövoimakuluja
  • vakuutuksia
  • veroja
  • huoltoja ja
  • korjauksia.

Käyttöedun kohdalla käyttäjä maksaa työnantajan tarjoaman kulkuneuvon polttoainekustannukset.

Autoedun määrä selviää, kun auton hankintahinnan aiheuttama osuus ja käyttökustannusten osuus lasketaan yhteen. Täyden autoedun saajan ei tarvitse maksaa kustannuksia autostaan toisin kuin käyttöedun saajan. Tästä syystä vapaan autoedun verotusarvo on suurempi kuin käyttöedussa.

Autoedun arvo vahvistetaan rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella. Eri ikäryhmissä vapaa autoetu jakaantuu seuraavanlaisesti:

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa dokumentointia ajetuista kilometreistä. Ajopäiväkirja on luotettava selvitys autolla tehdyistä ajoista.

Verotuksen toimituksessa autoedun arvoa voidaan korottaa, mikäli on ilmeistä, että autolla on ajettu vuoden aikana yksityisajoja yli 18 000 kilometriä.

Lisätietoa: Verohallinnon syventävät ohjeet