Yrittäjän kilometrikorvaus – Tmi ja Oy

Yrittäjän kilometrikorvaus – Tmi ja Oy

Miten yksityisen elinkeinonharjoittajan tai osakeyhtiön omistajayrittäjän kilometrikorvaukset muodostuvat?

Kilometrikorvaus tarkoittaa palkansaajalle maksettavaa korvausta työmatkoista, jotka on tehty palkansaajan omalla tai hänen käytössään olevalla autolla.

Myös yrittäjällä on oikeus kilometrikorvaukseen, ja yrittäjän saama korvaus on samansuuruinen kuin tavallisen palkansaajankin.

Vuonna 2023 kyseinen perussumma ilman korotuksia on enintään 53 senttiä per kilometri autolla matkustettaessa. Summa on noussut seitsemällä sentillä edellisvuodesta.

Kilometrikorvauksia on mahdollista saada työmatkoista. Työmatkalla tarkoitetaan työn puitteissa tehtyä matkaa, kuten matkustamista asiakkaan luokse.

Työmatkaksi ei kuitenkaan luokitella matkoja kotoa työpaikalle ja sieltä takaisin – nämä kulut voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksellasi.

Osakeyhtiön omistajayrittäjän, kevytyrittäjän ja toiminimen matkakorvaukset toimivat verotuksen näkökulmasta hieman eri tavalla, joten perehdytäänpä niihin seuraavaksi hieman tarkemmin.


Elinkeinonharjoittajan eli toiminimen kilometrikorvaus

Toiminimiyrittäjät eivät voi maksaa itselleen palkkaa, joten myöskään palkansaajille tarkoitettujen verovapaiden kilometrikorvausten maksaminen itselle ei ole mahdollista.

Toiminimiyrittäjät ovat kuitenkin oikeutettuja lisävähennykseen, jonka maksimisuuruus on tismalleen sama kuin palkansaajien kilometrikorvauksellakin eli 0,53€/km. Lisävähennystä nimitetään usein tästä syystä toiminimen kilometrikorvaukseksi.

Toiminimiyrittäjän kilometrikorvausten kannalta tärkein kysymys on, kuuluuko auto yksityisvarallisuuteen vai elinkeinotoiminnan varallisuuteen.

Väliä ei ole sillä, onko ajoneuvo rekisteröity yrittäjän vai yrityksen nimiin. Tärkeintä on se, millaisia ajoja kulkuneuvolla on ajettu.

Huomioi, että matkat kodin ja varsinaisen työpaikan välillä ovat yksityisajoa. Nämä matkat voit vähentää normaaliin tapaan henkilökohtaisella, esitäytetyllä veroilmoituksella halvimman matkustusvaihtoehdon mukaan.

Omavastuun osuus on 750 euroa. Lukema koskee vuosia 2022 ja 2023. Omavastuun jälkeen matkakuluja saa vähentää enintään 8400 euroa.


Millon auto on elinkeinotoiminnan varallisuutta ja milloin yksityisvarallisuutta?

Auto kuuluu yksityisiin varoihin, mikäli yli puolet vuoden aikana ajetuista kilometreistä on yksityisajoja. Mikäli taas yli 50 prosenttia kilometreistä on kertynyt työajoista, auto on elinkeinotoiminnan varallisuutta.

Yksityisajot ja työajot erotellaksesi muista pitää ajopäiväkirjaa.


Tilanne 1: Yli puolet vuosittaisista kilometreistäni on työajoja

Tällöin auto on elinkeinotoiminnan varallisuutta, ja kirjanpitoon viedään kaikki autosta aiheutuneet todelliset kustannukset, kuten esimerkiksi polttoainekulut, korjaus- ja huoltomaksut, vakuutuskustannukset ja niin edespäin.

Liiketoimintaan liittyvät autokulut vähennetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, ja samassa yhteydessä pois oikaistaan yksityisistä ajoista kertyneet kustannukset.

Mikäli olet ulkoistanut kirjanpidon, niin kirjanpitäjäsi hoitaa nämä velvoitteet kuntoon. Sinun tarvitsee vain pitää huoli, että olet toimittanut hänelle ajopäiväkirjan ja kaikki tositteet ajoihin liittyen.


Tilanne 2: Yli puolet vuoden aikana kertyneistä kilometreistäni on yksityisajoja

Tällöin auto tulkitaan yksityisvarallisuudeksi, ja olet toiminimiyrittäjänä oikeutettu lisävähennykseen, joka on maksimisuuruudeltaan sama kuin palkansaajien kilometrikorvauskin eli 53 senttiä kilometriltä (2023).

Jos olet kuitenkin vienyt kirjanpitoon auton työkäytöstä aiheutuneita todellisia kustannuksia, lisävähennysten määrää pienennetään vastaavalla summalla.

Otetaan esimerkki.

Ajat vuodessa autollasi 8000 kilometriä, joista 7000 kilometriä on yksityisajoja ja 1000 kilometriä työajoja. Mikäli et merkitse kirjanpitoon mitään työajoista aiheutuneita todellisia kuluja, lisävähennyksen määrä on tässä tapauksessa: 0,53 x 1000 = 530 euroa.

Lisävähennykset kirjataan elinkeinotoiminnan veroilmoitukseen, eli älä vie niitä toiminimesi kirjanpitoon. Yksityisajoiksi luokiteltavat matkat kodin ja varsinaisen työpaikkasi välillä voit vähentää henkilökohtaisella veroilmoituksella.

Mikäli äskeisessä esimerkissä olisit kuitenkin vienyt kirjanpitoon vaikkapa 200 euroa auton työkäytöstä aiheutuneita kuluja, lisävähennyksen suuruus olisi kyseisessä tapauksessa 530 – 200 = 330 euroa.

Lisätietoa toiminimen matkakorvauskäytännöistä km-korvauksineen ja päivärahoineen löydät muun muassa Accountorin artikkelista.


Entäpä kevytyrittäjät, jotka toimivat laskutuspalvelun kautta?

Myös niin sanottu kevytyrittäjä eli laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta työskentelevä henkilö voi olla oikeutettu verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin.

Ehtona kuitenkin on, että laskutuspalveluyritys ja työn suorittanut henkilö ovat sopineet suorituksen maksamisesta palkkana. Tällöin matkakustannuksia voidaan korvata sovitun palkan lisäksi.

Mikäli kevytyrittäjä haluaa saada verovapaita matkakustannusten korvauksia hänen ja asiakkaan tulee sopia korvausten maksusta palkkion lisäksi. Kustannukset on eriteltävä laskulla.

Huomioi, että tässä kappaleessa viittaamme kevytyrittäjällä henkilöön, joka toimii ilman omaa y-tunnusta.

Joissakin palveluissa kevytyrittäjälle luodaan y-tunnus, jolloin hän rinnastuu yksityiseen elinkeinonharjoittajaan eli toiminimiyrittäjään.

Lisätietoa kevytyrittäjien matkakustannusten korvauksista löydät Verohallinnon verkkosivuilta.


Kilometrikorvaus omassa yrityksessä, kun yhtiömuotona on osakeyhtiö

Osakeyhtiön omistajayrittäjänä voit tehdä autosi työmatkakäytöstä yritykselle matkalaskun, jolla saat haettua talteen kilometrikorvaukset sekä mahdolliset päivärahat.

Varsinkin epäsäännöllisesti työmatkustelevilta osakeyhtiön omistajayrittäjiltä matkalaskut jäävät harmittavan usein tekemättä. Jo hyvinkin pienillä kuukausittaisilla matkamäärillä kilometrikorvauksista kertyy vuodessa hyvänkokoinen potti.

Yrityksen maksamat matkakulukorvaukset ovat sille tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, mutta yrittäjälle ne ovat henkilökohtaisessa verotuksessa verovapaata tuloa.

Matkakorvaukset kannattaakin aina hyödyntää, mikäli vain verottajan edellytykset maksamiselle täyttyvät.


Yrittäjä, hae matkakorvaukset talteen helposti

Jos matkalaskujen tekeminen tuntuu turhauttavalta operaatiolta, voit hyödyntää ilmaista matkalaskupohjaa.

Säännöllisemmin matkusteleville parempi valinta on puhelimessa toimiva matkalaskusovellus, jonka ansiosta korvaukset on helppoa ja rutiininomaista hakea talteen niiltä kaikista lyhyimmiltäkin työmatkoilta.

Matkalaskun laatiminen onnistuu muutamalla sormenpyyhkäisyllä vaikka kotipihasta käsin, ja tiedot ovat heti reaaliaikaisesti tilitoimistosi tarkasteltavana.

Mukaan matkalaskuun saat helposti sisällytettyä mahdolliset kulukuitit, joista voit ottaa kuvan puhelimellasi.

Yrittäjän korotetut km-korvaukset

Näissä tilanteissa km-korvaus voidaan maksaa korotettuna

Mikäli kyydissä on matkustajia, kilometrikorvaus nousee. Samoin se nousee tilanteissa, joissa auton perässä on esimerkiksi perävaunu.

  • Jokaista matkustajaa kohden kilometrikorvaus nousee 4 senttiä per kilometri ja
  • perävaunua kohden 9 senttiä per kilometri.

Kaikki korotetut km-korvausluokat ja erityistilanteet löydät taulukosta.


Ajopäiväkirja erottelee yksityis- ja työajot

Ajopäiväkirjan pitäminen on tarpeellista, jotta yksityisajot ja työajot saadaan eroteltua toisistaan. Ajopäiväkirjan merkinnöistä tulee käydä ilmi:

  • päivämäärä
  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajon alku- ja päätöspaikka
  • tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus.

Osakeyhtiön omistajayrittäjän ei tarvitse pitää erillistä ajopäiväkirjaa, jotta hän voisi hakea kilometrikorvaukset talteen matkalaskulla. Omissa nimissä olevalla autolla ajetut työajokilometrit on kuitenkin toki eriteltävä tarkasti matkalaskulle.

Sen sijaan toiminimiyrittäjille ajopäiväkirja on usein tarpeellinen dokumentti, jotta yksityisajot ja liiketoimintaan liittyvät ajot voidaan eritellä verotusta varten. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, voit lukea asiasta lisää Verohallinnon sivuilta.

Yksityisajoista ajopäiväkirjaan tehdään merkinnät vähintään päiväyksestä ja ajomatkan pituudesta, sillä ajopäiväkirjasta täytyy tulla ilmi verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä.

Lisätietoa: Verohallinnon syventävät ohjeet